ถุงขยะ ไทดี้ ย่อยสลาย สีใส 24*28

ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 24*28 (บรรจุ 30ใบ)

รหัสบาร์โค้ด  : 8859188805134

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  30 ใบ

                   72 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 4,200 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • ใส 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 18*20 (บรรจุ 60ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805141จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,200 บาท

 • ขยะใส 26x34.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 26*34 (บรรจุ 20ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805165จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 20 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,200 บาท

 • ขยะใส 30x40.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 30*40 (บรรจุ 12ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805172จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 12 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 5,100 บาท

 • ใส 36x45.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 36*45 (บรรจุ 10ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805189จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 10 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 5,100 บาท
Visitors: 29,975