ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 30*40

ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 30*40

รหัสบาร์โค้ด  : 18859188812757

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  8 ใบ

                    72 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 5,688 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • 18x20.jpg
  ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 18*20รหัสบาร์โค้ด : 18859188812726จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 28 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,248 บาท

 • 24x28.jpg
  ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 24*28รหัสบาร์โค้ด : 18859188812733จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 18 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,248 บาท

 • 26x34.jpg
  ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 26*34รหัสบาร์โค้ด : 18859188812740จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 12 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 5,688 บาท

 • 36x45.jpg
  ถุงขยะติดเชื้อ ย่อยสลาย ขนาด 36*45รหัสบาร์โค้ด : 18859188812764จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 5 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 5,688 บาท
Visitors: 29,975