ถุงขยะย่อยสลาย อีโค่โกมิ กลิ่นมะนาว 18*20

ถุงขยะย่อนสลาย อีโค่โกมิ กลิ่นมะนาว 18*20

รหัสบาร์โค้ด  : 18859188812771

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  40 ใบ

                    72 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 4,248 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**
Visitors: 29,975