ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 9*18

ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้  สีขาว 9*18

รหัสบาร์โค้ด  :8859188803192

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  50 ใบ

                   80 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** ) 

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 3,040 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • ถุงหิ้ว 5x12.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 5*12รหัสบาร์โค้ด :8859188803178จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ใบ 120 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,000 บาท

 • ถุงหิ้ว 6x14.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 6*14รหัสบาร์โค้ด :8859188803185จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ใบ 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,400 บาท

 • ถุงหิ้ว 12x20.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 12*20รหัสบาร์โค้ด :8859188803208จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ใบ 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,840 บาท

 • หูหิ้วใส 5x12.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 5*12รหัสบาร์โค้ด :8859188805841จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ใบ 160 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 7,680 บาท

 • หูหิ้วใส 6x14.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 6*14รหัสบาร์โค้ด :8859188805851จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ใบ 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,920 บาท

 • หูหิ้วใส 9x18.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 9*18รหัสบาร์โค้ด :8859188805868จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ใบ 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,000 บาท

 • หูหิ้วใส 12x20.jpg
  ถุงหูหิ้วย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 12*20รหัสบาร์โค้ด :8859188805875จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ใบ 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,160 บาท
Visitors: 29,975