ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีเขียว ม้วน 24*28

ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีเขียว ม้วน 24*28

รหัสบาร์โค้ด  :8859188802980

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/ 24 ใบ

                   72 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** ) 

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 3,528 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • 158.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ ม้วน 18*20 รหัสบาร์โค้ด : 8859188802904 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • 162.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ ม้วน 24*28 รหัสบาร์โค้ด :8859188802911 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 24 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • 163.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ ม้วน 30*40 รหัสบาร์โค้ด : 8859188802928 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 12 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • ถุงม้วนสีฟ้า 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีฟ้า ม้วน 18*20 รหัสบาร์โค้ด :8859188802935 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • ถุงม้วนสีฟ้า 24x28.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีฟ้า ม้วน 24*28 รหัสบาร์โค้ด :8859188802942 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 24 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • ถุงม้วนสีขาว.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว ม้วน 18*20 รหัสบาร์โค้ด :8859188802959 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • ถุงม้วนสีขาว 24x28.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว ม้วน 24*28 รหัสบาร์โค้ด :8859188802966 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 24 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท

 • ถุงม้วนสีเขียว 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีเขียว ม้วน 18*20 รหัสบาร์โค้ด :8859188802973 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,528 บาท
Visitors: 29,975