ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 26*34

ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 26*34 

รหัสบาร์โค้ด  : 8859188801242

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  20 ใบ

                   72 แพค/ 1 กล่อง

 

( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )

 
ราคา / 1 กล่อง
ราคา 3,744 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • 156.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 18*20 (บรรจุ 60 ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801228จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • 157.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 24*28 รหัสบาร์โค้ด : 8859188801235 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • 161.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 30*40 รหัสบาร์โค้ด :8859188801259 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 12 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • 147.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 36*45 รหัสบาร์โค้ด : 8859188801266 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 10 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงสีฟ้า 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีฟ้า 18*20 (บรรจุ 60ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188802805จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงสีฟ้า.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีฟ้า 24*28 รหัสบาร์โค้ด : 8859188803222 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงขยะสีขาว 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 18*20 รหัสบาร์โค้ด : 8859188803215 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุง 24x28.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีขาว 24*28 รหัสบาร์โค้ด : 8859188802812 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงสีเขียว 18x20 60ใบ.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีเขียว 18*20 รหัสบาร์โค้ด : 8859188805127 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงสีเขียว.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีเขียว 24*28 รหัสบาร์โค้ด : 8859188805158 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,744 บาท

 • ถุงขยะสีใส 18x20.jpg
  ถุงขยะย่อยสลายไทดี้ สีใส 18*20รหัสบาร์โค้ด : 8859188805141จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 60 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,960 บาท

 • ถุง 24x28.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 24*28รหัสบาร์โค้ด : 8859188805158จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 30 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,960 บาท

 • ถุงขยะสีใส 26x34.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 26*34รหัสบาร์โค้ด :8859188805165จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 20 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,960 บาท

 • ถุงขยะสีใส 30x40.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 30*40รหัสบาร์โค้ด : 8859188805172จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 12 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,320 บาท

 • ถุงขยะสีใส 36x45.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีใส 36*45รหัสบาร์โค้ด : 8859188805189จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 10 ใบ 72 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,680 บาท
Visitors: 29,976