ส้อมจิ้มผลไม้ พลาสติกใส,ชมพู,ส้ม,เขียว

ส้อมจิ้มผลไม้ พลาสติกใส,ชมพู,ส้ม,เขียว (บรรจุ100ชิ้น)

รหัสบาร์โค้ด  : 8859188808135

จำนวนสินค้า  : 1 แพค/  100 ชิ้น

                 100 แพค/ 1 กล่อง


( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** ) 

ราคา / 1 กล่อง
ราคา 2,500 บาท
จำนวน:
**ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง**

 • 1.jpg
  ช้อน ส้อม มีด (แพ็ครวม) สีดำ (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188017169จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,000 บาท

 • 2.jpg
  ช้อน ส้อม มีด (แพ็ครวม) สีใส (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807176จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,300 บาท

 • 3.jpg
  ช้อน ส้อม (แพ็ครวม) สีดำ (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807183จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,100 บาท

 • 4.jpg
  ช้อน ส้อม (แพ็ครวม) สีใส (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807190จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,000 บาท

 • 5.jpg
  ส้อม มีด (แพ็ครวม) สีดำ (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807695จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท

 • 6.jpg
  ส้อม มีด (แพ็ครวม) สีใส (บรรจ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807701จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,800 บาท

 • 7.jpg
  ช้อน พลาสติก สีดำ (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807206จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,000 บาท

 • 8.jpg
  ส้อม พลาสติก สีดำ (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807213จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,000 บาท

 • 9.jpg
  มีด พลาสติก สีดำ (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807220จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,000 บาท

 • 10.jpg
  ช้อน พลาสติก สีใส (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807237จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 11.jpg
  ส้อม พลาสติก สีใส (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807244จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 33.jpg
  มีด พลาสติก สีใส (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807251จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 12.jpg
  ช้อน พลาสติก สีขาวนม (บรรจุ100ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807268จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชุด 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 13.jpg
  ส้อม พลาสติก สีขาวนม (บรรจุ100ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807275จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชุด 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 14.jpg
  มีด พลาสติก สีขาวนม (บรรจุ100ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188807282จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชุด 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 4,400 บาท

 • 15.jpg
  ส้อม มีด สีเขียว (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808463จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,300 บาท

 • 16.jpg
  ช้อน ส้อม สีเขียว (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808470จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,300 บาท

 • 17.jpg
  ช้อน ส้อม มีด สีเขียว (บรรจุ50ชุด)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808487จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 50 ชุด 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท

 • 18.jpg
  ส้อม พลาสติก สีเขียว (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด :8859188808500จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,700 บาท

 • 19.jpg
  ช้อน พลาสติก สีเขียว (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808494จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,400 บาท

 • 20.jpg
  มีด พลาสติก สีเขียว (บรรจุ100ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808417จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 100 ชิ้น 20 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,500 บาท

 • 21.jpg
  ช้อนพาย สีดำ (บรรจุ25ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805585จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 25 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท

 • 22.jpg
  ช้อนพาย สีขาว (บรรจุ25ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805585จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 25 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท

 • 23.jpg
  ช้อนพาย สีใส ชมพู,ส้ม,เขียว(คละสี) (บรรจุ25ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801112จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 25 ชิ้น 80 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 2,000 บาท

 • 24.jpg
  มีดตัดเค้ก (บรรจุ10ชิ้น)รหัสบาร์โค้ด : 8859188808104จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 10 ชิ้น 100 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 500 บาท

 • ก้านคนขาว.jpg
  ก้านคนกาแฟพลาสติกสีขาว (บรรจุ 250 ก้าน) รหัสบาร์โค้ด : 8859188805554 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 200 ก้าน 50 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท

 • ก้านคนน้ำตาล.jpg
  ก้านคนกาแฟพลาสติกสีน้ำตาล (บรรจุ 250 ก้าน)รหัสบาร์โค้ด : 8859188805578จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 200 ก้าน 50 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท

 • ก้านคนดำ.jpg
  ก้านคนกาแฟพลาสติก สีดำ (บรรจุ 250 ก้าน) รหัสบาร์โค้ด : 8859188801906 จำนวนสินค้า : 1 แพค/200 ก้าน 50 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท

 • ก้านคนเขียว.jpg
  ก้านคนกาแฟพลาสติก สีเขียว (บรรจุ 250 ก้าน) รหัสบาร์โค้ด : 8859188801913 จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 200 ก้าน 50 แพค/ 1 กล่อง ( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 1,600 บาท
Visitors: 29,976