ถุงขยะย่อยสลาย รุ่นประหยัด (Saving) • 154.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 18*20 (บรรจุ 25ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188813573จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 25 ใบ 144 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท

 • 153.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 24*28 (บรรจุ 15ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801136จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 15 ใบ 144 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท

 • 152.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 26*34 (บรรจุ 10ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801143จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 10 ใบ 144 แพค/ 1 กล่อง( สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป )
  ราคา 3,600 บาท

 • 149.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 30*40 (บรรจุ 6ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801167จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 6 ใบ 144 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท

 • 148.jpg
  ถุงขยะย่อยสลาย ไทดี้ สีดำ 36*45 (บรรจุ 4ใบ)รหัสบาร์โค้ด : 8859188801174จำนวนสินค้า : 1 แพค/ 4 ใบ 144 แพค/ 1 กล่อง( ** สั่งสินค้าอย่างน้อย 1 กล่อง ขึ้นไป ** )
  ราคา 3,600 บาท
Visitors: 29,975